Tỷ giá ngoại tệ 18.10: USD giảm, bảng Anh tăng nhờ Brexit đạt thoả thuận

Tỷ giá ngoại tệ 17.10: Giá USD giảm phiên thứ 2 liên tiếp. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 17.10: Giá USD giảm phiên thứ 2 liên tiếp. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 17.10: Giá USD giảm phiên thứ 2 liên tiếp. Ảnh TL
Lên top