Tỷ giá ngoại tệ 18.10: USD bật mạnh, cơ hội vàng cho nhà đầu tư chốt lãi

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 18.10: Giá USD tiếp tục đà tăng mạnh. Ảnh. TL
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 18.10: Giá USD tiếp tục đà tăng mạnh. Ảnh. TL
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 18.10: Giá USD tiếp tục đà tăng mạnh. Ảnh. TL
Lên top