Tỷ giá ngoại tệ 17.4: USD "đổ dốc", cơ hội vàng để bắt đáy hay cắt lỗ lúc"

Tỷ giá ngoại tệ 17.4: Giá USD giảm sâu khi lợi tức trái phiếu giảm. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 17.4: Giá USD giảm sâu khi lợi tức trái phiếu giảm. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 17.4: Giá USD giảm sâu khi lợi tức trái phiếu giảm. Ảnh TL
Lên top