Tỷ giá ngoại tệ 17.2: USD tăng, kinh tế toàn cầu bị đe doạ do COVID-19

Tỷ giá ngoại tệ 17.2: giá USD tiếp tục neo cao. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 17.2: giá USD tiếp tục neo cao. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 17.2: giá USD tiếp tục neo cao. Ảnh TL
Lên top