Tỷ giá ngoại tệ 17.12: USD rớt, tỷ giá trung tâm giảm, giá vàng tăng nhẹ

Tỷ giá ngoại tệ 17.12: Giá USD chợ đen tiếp tục giảm. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 17.12: Giá USD chợ đen tiếp tục giảm. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 17.12: Giá USD chợ đen tiếp tục giảm. Ảnh TL
Lên top