Tỷ giá ngoại tệ 17.12: Đà bán tháo chưa dừng, nhà đầu tư quay lưng với USD

Tỷ giá ngoại tệ 17.12: Giá USD tiếp tục xu hướng giảm. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 17.12: Giá USD tiếp tục xu hướng giảm. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 17.12: Giá USD tiếp tục xu hướng giảm. Ảnh TL
Lên top