Tỷ giá ngoại tệ 17.10: Nhu cầu mua USD tăng, thời điểm vàng chốt lãi?

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 17.10:  Giá USD bật mạnh khi lo ngại dịch COVID-19 phức tạp tại châu Âu. Ảnh. TL
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 17.10: Giá USD bật mạnh khi lo ngại dịch COVID-19 phức tạp tại châu Âu. Ảnh. TL
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 17.10: Giá USD bật mạnh khi lo ngại dịch COVID-19 phức tạp tại châu Âu. Ảnh. TL
Lên top