Tỷ giá ngoại tệ 16.2: Dấu hiệu bất ổn, USD tăng, có nên bán ngay lúc này?

Tỷ giá ngoại tệ 16.2: Giá USD tăng nhẹ. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 16.2: Giá USD tăng nhẹ. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 16.2: Giá USD tăng nhẹ. Ảnh TL
Lên top