Tỷ giá ngoại tệ 16.12: USD suy yếu, kì vọng gói kích thích Mỹ sớm thông qua

Tỷ giá ngoại tệ 16.12: USD suy yếu khi tâm lý nhà đầu tư kì vọng gói kích thích Mỹ sớm thông qua. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 16.12: USD suy yếu khi tâm lý nhà đầu tư kì vọng gói kích thích Mỹ sớm thông qua. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 16.12: USD suy yếu khi tâm lý nhà đầu tư kì vọng gói kích thích Mỹ sớm thông qua. Ảnh TL
Lên top