Tỷ giá ngoại tệ 16.12: USD rơi thủng đáy, nhà đầu tư run tay mua bán

Tỷ giá ngoại tệ 16.12: Giá USD chợ đen giảm mạnh. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 16.12: Giá USD chợ đen giảm mạnh. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 16.12: Giá USD chợ đen giảm mạnh. Ảnh TL
Lên top