Tỷ giá ngoại tệ 16.10: USD tăng phiên thứ 2 liên tiếp, đã đến lúc mua gom?

Tỷ giá ngoại tệ 16.10: Giá USD tăng phiên thứ 2 liên tiếp. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 16.10: Giá USD tăng phiên thứ 2 liên tiếp. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 16.10: Giá USD tăng phiên thứ 2 liên tiếp. Ảnh TL
Lên top