Tỷ giá ngoại tệ 16.1: Mỹ-Trung bắt tay kí thỏa thuận, USD rớt, vàng tăng

Tỷ giá ngoại tệ 16.1: Giá USD giảm sau khi Mỹ - Trung kí thoả thuận thương mại. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 16.1: Giá USD giảm sau khi Mỹ - Trung kí thoả thuận thương mại. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 16.1: Giá USD giảm sau khi Mỹ - Trung kí thoả thuận thương mại. Ảnh TL
Lên top