Tỷ giá ngoại tệ 15.8: Biến động lớn, USD và Yen Nhật bật tăng

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 15.8: Giá USD và đồng Yen Nhật Bản cùng tăng. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 15.8: Giá USD và đồng Yen Nhật Bản cùng tăng. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 15.8: Giá USD và đồng Yen Nhật Bản cùng tăng. Ảnh TL
Lên top