Tỷ giá ngoại tệ 15.6: Biến động bất thường, giá USD rơi nhẹ

Tỷ giá ngoại tệ 15.6: Giá USD giảm nhẹ phiên cuối tuần
Tỷ giá ngoại tệ 15.6: Giá USD giảm nhẹ phiên cuối tuần
Tỷ giá ngoại tệ 15.6: Giá USD giảm nhẹ phiên cuối tuần
Lên top