Tỷ giá ngoại tệ 15.2: Sức ép lớn, USD tăng nhẹ, IFM cảnh báo dịch COVID-19

Tỷ giá ngoại tệ 15.2: Giá USD tự do trong nước tăng trở lại. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 15.2: Giá USD tự do trong nước tăng trở lại. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 15.2: Giá USD tự do trong nước tăng trở lại. Ảnh TL
Lên top