Tỷ giá ngoại tệ 15.12: Đua lệnh bán tháo, USD trở nên kém hấp dẫn

Tỷ giá ngoại tệ 15.12: Giá USD chưa thoát khỏi vùng giá thấp 2,5 năm. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 15.12: Giá USD chưa thoát khỏi vùng giá thấp 2,5 năm. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 15.12: Giá USD chưa thoát khỏi vùng giá thấp 2,5 năm. Ảnh TL
Lên top