Tỷ giá ngoại tệ 15.11: USD tự do và NHNN tiếp tục giảm

Tỷ giá ngoại tệ 15.11: USD tự do và NHNN tiếp tục giảm. Ảnh minh hoạ.
Tỷ giá ngoại tệ 15.11: USD tự do và NHNN tiếp tục giảm. Ảnh minh hoạ.
Tỷ giá ngoại tệ 15.11: USD tự do và NHNN tiếp tục giảm. Ảnh minh hoạ.