Tỷ giá ngoại tệ 15.1: Tỷ giá trung tâm giảm, USD tăng nhẹ, giá vàng rơi

Tỷ giá ngoại tệ 15.1: Giá USD tăng nhẹ . Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 15.1: Giá USD tăng nhẹ . Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 15.1: Giá USD tăng nhẹ . Ảnh TL
Lên top