Tỷ giá ngoại tệ 14.8: Tỷ giá trung tâm tăng, USD bật tăng, Bảng Anh lao dốc

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 14.8: Tỷ giá trung tâm tăng, USD tăng nhẹ . Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 14.8: Tỷ giá trung tâm tăng, USD tăng nhẹ . Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 14.8: Tỷ giá trung tâm tăng, USD tăng nhẹ . Ảnh TL
Lên top