Tỷ giá ngoại tệ 14.3: Tỷ giá trung tâm và USD tự do tăng, lo ngại COVID-19

Tỷ giá ngoại tệ 14.3: Giá USD tăng mạnh, trong khi giá vàng lực tăng vẫn yếu. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 14.3: Giá USD tăng mạnh, trong khi giá vàng lực tăng vẫn yếu. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 14.3: Giá USD tăng mạnh, trong khi giá vàng lực tăng vẫn yếu. Ảnh TL
Lên top