Tỷ giá ngoại tệ 14.2: USD rớt, vàng tăng, Bitcoin chót vót trên đỉnh

Tỷ giá ngoại tệ 14.2: Giá USD liên tiếp giảm trong tuần qua. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 14.2: Giá USD liên tiếp giảm trong tuần qua. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 14.2: Giá USD liên tiếp giảm trong tuần qua. Ảnh TL
Lên top