Tỷ giá ngoại tệ 14.2: USD chợ đen rơi, dịch COVID-19 làm nhà đầu tư lo lắng

Tỷ giá ngoại tệ 14.2: Giá USD tự do  trong nước giảm. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 14.2: Giá USD tự do trong nước giảm. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 14.2: Giá USD tự do trong nước giảm. Ảnh TL
Lên top