Tỷ giá ngoại tệ 14.12: Ồ ạt chốt lời, giá USD rớt sát đáy 2,5 năm

Tỷ giá ngoại tệ 14.12: giá USD rớt sát đáy 2,5 năm. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 14.12: giá USD rớt sát đáy 2,5 năm. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 14.12: giá USD rớt sát đáy 2,5 năm. Ảnh TL
Lên top