Tỷ giá ngoại tệ 14.12: Ồ ạt bán tháo, USD tuột dốc không phanh

Tỷ giá ngoại tệ 14.12: Giá USD chợ đen bật tăng sau chuỗi ngày giảm giá. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 14.12: Giá USD chợ đen bật tăng sau chuỗi ngày giảm giá. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 14.12: Giá USD chợ đen bật tăng sau chuỗi ngày giảm giá. Ảnh TL
Lên top