Tỷ giá ngoại tệ 14.10: Tín hiệu mới từ đàm phán Mỹ - Trung, USD lao dốc

Tỷ giá ngoại tệ 14.10: Giá USD giảm sau khi có kết quả cuộc đàm phán Mỹ - Trung. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 14.10: Giá USD giảm sau khi có kết quả cuộc đàm phán Mỹ - Trung. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 14.10: Giá USD giảm sau khi có kết quả cuộc đàm phán Mỹ - Trung. Ảnh TL
Lên top