Tỷ giá ngoại tệ 14.10: Niềm tin vắcxin mới dập tắt, USD lập tức tăng vọt

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 14.10: Giá USD hôm nay tiếp tục đà tăng . Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 14.10: Giá USD hôm nay tiếp tục đà tăng . Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 14.10: Giá USD hôm nay tiếp tục đà tăng . Ảnh TL
Lên top