Tỷ giá ngoại tệ 14.1: USD chợ đen tăng, giá vàng chưa dừng đà lao dốc

Tỷ giá ngoại tệ 14.1: Giá USD chợ đen hôm nay tăng nhẹ . Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 14.1: Giá USD chợ đen hôm nay tăng nhẹ . Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 14.1: Giá USD chợ đen hôm nay tăng nhẹ . Ảnh TL
Lên top