Tỷ giá ngoại tệ 14.1: Dấu hiệu bất ổn, giá USD sụt giảm

Tỷ giá ngoại tệ 14.1: Giá USD sụt giảm nhẹ trong bối cảnh lợi tức trái phiếu Hoa Kỳ tăng. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 14.1: Giá USD sụt giảm nhẹ trong bối cảnh lợi tức trái phiếu Hoa Kỳ tăng. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 14.1: Giá USD sụt giảm nhẹ trong bối cảnh lợi tức trái phiếu Hoa Kỳ tăng. Ảnh TL
Lên top