Tỷ giá ngoại tệ 1.4: Niềm tin vững chắc, USD chót vót trên đỉnh nhiều tháng

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay (1.4): Giá USD tiếp tục neo cao trên đỉnh nhiều tháng. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay (1.4): Giá USD tiếp tục neo cao trên đỉnh nhiều tháng. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay (1.4): Giá USD tiếp tục neo cao trên đỉnh nhiều tháng. Ảnh TL
Lên top