Tỷ giá ngoại tệ 13.4: Tin tốt hỗ trợ, giá USD tăng, cơ hội vàng đầu tư

Tỷ giá ngoại tệ 13.4: Giá USD tăng trong bối cảnh lợi tức trái phiếu Mỹ tăng. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 13.4: Giá USD tăng trong bối cảnh lợi tức trái phiếu Mỹ tăng. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 13.4: Giá USD tăng trong bối cảnh lợi tức trái phiếu Mỹ tăng. Ảnh TL
Lên top