Tỷ giá ngoại tệ 13.2: USD vùi sâu, Bitcoin chọc đỉnh cao nhất từ lúc ra đời

Tỷ giá ngoại tệ 13.2: Giá USD liên tiếp giảm sâu trong tuần qua. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 13.2: Giá USD liên tiếp giảm sâu trong tuần qua. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 13.2: Giá USD liên tiếp giảm sâu trong tuần qua. Ảnh TL
Lên top