Tỷ giá ngoại tệ 13.12: USD "tuột xích"chạm đáy, cơ hội vàng bắt đáy đã đến

Tỷ giá ngoại tệ 13.12: giá USD rơi mạnh và chưa có dấu hiệu sẽ phục hồi trong ngắn hạn. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 13.12: giá USD rơi mạnh và chưa có dấu hiệu sẽ phục hồi trong ngắn hạn. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 13.12: giá USD rơi mạnh và chưa có dấu hiệu sẽ phục hồi trong ngắn hạn. Ảnh TL
Lên top