Tỷ giá ngoại tệ 12.4: Đón đợt tăng giá mạnh, USD vững trên mức cao

Tỷ giá ngoại tệ 12.4: Giá USD tăng nhưng các chuyên gia vẫn lo ngại về dấu hiệu lạm phát. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 12.4: Giá USD tăng nhưng các chuyên gia vẫn lo ngại về dấu hiệu lạm phát. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 12.4: Giá USD tăng nhưng các chuyên gia vẫn lo ngại về dấu hiệu lạm phát. Ảnh TL
Lên top