Tỷ giá ngoại tệ 12.3: USD giảm sốc sau khi WHO công bố COVID-19 là đại dịch

Tỷ giá ngoại tệ 12.3: Giá USD giảm mạnh, giá đồng Yên Nhật Bản tăng, giá vàng nhích dần. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 12.3: Giá USD giảm mạnh, giá đồng Yên Nhật Bản tăng, giá vàng nhích dần. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 12.3: Giá USD giảm mạnh, giá đồng Yên Nhật Bản tăng, giá vàng nhích dần. Ảnh TL
Lên top