Tỷ giá ngoại tệ 12.2: Tỷ giá trung tâm chưa dừng đà tăng, USD bật mạnh

Tỷ giá ngoại tệ 12.2: Giá USD thế giới tiếp tục đà tăng trong khi giá USD trong nước lại giảm nhẹ. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 12.2: Giá USD thế giới tiếp tục đà tăng trong khi giá USD trong nước lại giảm nhẹ. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 12.2: Giá USD thế giới tiếp tục đà tăng trong khi giá USD trong nước lại giảm nhẹ. Ảnh TL
Lên top