Tỷ giá ngoại tệ 12.12: USD chợ đen dìm sâu, thời điểm vàng để mua gom?

Tỷ giá ngoại tệ 12.12: Giá USD chợ đen giảm nhiệt. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 12.12: Giá USD chợ đen giảm nhiệt. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 12.12: Giá USD chợ đen giảm nhiệt. Ảnh TL
Lên top