Tỷ giá ngoại tệ 12.11: USD chợ đen bất ngờ tăng mạnh, vàng rớt đáy 3 tháng

Tỷ giá ngoại tệ 12.11: USD chợ đen bất ngờ tăng mạnh. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 12.11: USD chợ đen bất ngờ tăng mạnh. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 12.11: USD chợ đen bất ngờ tăng mạnh. Ảnh TL
Lên top