Tỷ giá ngoại tệ 12.10: Niềm tin tăng lên, USD bật tăng, nhà đầu tư mua gom

Tỷ giá USD hôm nay 12.10: giá USD tăng nhẹ. Ảnh TL
Tỷ giá USD hôm nay 12.10: giá USD tăng nhẹ. Ảnh TL
Tỷ giá USD hôm nay 12.10: giá USD tăng nhẹ. Ảnh TL
Lên top