Tỷ giá ngoại tệ 12.1: Yếu tố bất ngờ, giá USD chợ đen tiếp tục tăng

Tỷ giá ngoại tệ 12.1: Giá USD trên thị trường tự do tiếp tục tăng . Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 12.1: Giá USD trên thị trường tự do tiếp tục tăng . Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 12.1: Giá USD trên thị trường tự do tiếp tục tăng . Ảnh TL
Lên top