Tỷ giá ngoại tệ 1.2: Áp lực lớn, USD tăng, cơ hội vàng nhà đầu tư chốt lãi

Tỷ giá ngoại tệ 1.2: Giá USD hôm nay tăng nhẹ. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 1.2: Giá USD hôm nay tăng nhẹ. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 1.2: Giá USD hôm nay tăng nhẹ. Ảnh TL
Lên top