Tỷ giá ngoại tệ 11.4: USD tăng, kinh tế Mỹ sắp bước vào giai đoạn vàng

Tỷ giá ngoại tệ 11.4: Giá USD tăng nhưng các chuyên gia vẫn lo ngại về dấu hiệu lạm phát. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 11.4: Giá USD tăng nhưng các chuyên gia vẫn lo ngại về dấu hiệu lạm phát. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 11.4: Giá USD tăng nhưng các chuyên gia vẫn lo ngại về dấu hiệu lạm phát. Ảnh TL
Lên top