Tỷ giá ngoại tệ 11.3: USD bật tăng, bảng Anh giảm do lo ngại dịch COVID-19

Tỷ giá ngoại tệ 11.3: Giá USD tăng nhẹ, giá vàng đảo chiều giảm. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 11.3: Giá USD tăng nhẹ, giá vàng đảo chiều giảm. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 11.3: Giá USD tăng nhẹ, giá vàng đảo chiều giảm. Ảnh TL
Lên top