Tỷ giá ngoại tệ 1.12: USD chợ đen tăng nóng, thời điểm vàng để chốt lời?

Tỷ giá ngoại tệ 1.12: Giá USD chợ đen tăng nóng. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 1.12: Giá USD chợ đen tăng nóng. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 1.12: Giá USD chợ đen tăng nóng. Ảnh TL
Lên top