Tỷ giá ngoại tệ 11.2: Tỷ giá trung tâm bật mạnh, USD chợ đen tăng vọt

Tỷ giá ngoại tệ 11.2: Giá USD chợ đen tăng mạnh. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 11.2: Giá USD chợ đen tăng mạnh. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 11.2: Giá USD chợ đen tăng mạnh. Ảnh TL
Lên top