Tỷ giá ngoại tệ 11.10: USD chợ đen giảm liên tiếp, nhà đầu tư chốt lời

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 10.10: Giá USD chợ đen giảm liên tiếp. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 10.10: Giá USD chợ đen giảm liên tiếp. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 10.10: Giá USD chợ đen giảm liên tiếp. Ảnh TL
Lên top