Tỷ giá ngoại tệ 11.10: Đàm phán Mỹ-Trung thiếu đột phá, USD và vàng rớt sâu

Tỷ giá ngoại tệ 11.10: Giá USD suy yếu. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 11.10: Giá USD suy yếu. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 11.10: Giá USD suy yếu. Ảnh TL
Lên top