Tỷ giá ngoại tệ 1.11: USD chợ đen tăng nhẹ, nhà đầu tư thận trọng mua bán

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 1.11: Giá USD bật tăng trong khi giá vàng giảm do niềm hi vọng về gói kích thích dập tắt. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 1.11: Giá USD bật tăng trong khi giá vàng giảm do niềm hi vọng về gói kích thích dập tắt. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 1.11: Giá USD bật tăng trong khi giá vàng giảm do niềm hi vọng về gói kích thích dập tắt. Ảnh TL
Lên top