Tỷ giá ngoại tệ 1.1: USD chợ đen chót vót, USD ngân hàng rục rịch tăng

Tỷ giá ngoại tệ 1.1: Giá USD hôm nay trên thị trường tự do neo cao. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 1.1: Giá USD hôm nay trên thị trường tự do neo cao. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 1.1: Giá USD hôm nay trên thị trường tự do neo cao. Ảnh TL
Lên top