Tỷ giá ngoại tệ 1.1: Tỷ giá trung tâm giảm, vàng tăng phi mã gần 43 triệu

Tỷ giá ngoại tệ 1.1: Giá USD tiếp tục đà giảm. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 1.1: Giá USD tiếp tục đà giảm. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 1.1: Giá USD tiếp tục đà giảm. Ảnh TL
Lên top