Tỷ giá ngoại tệ 10.5: USD hạ nhiệt, Yen tăng vọt đỉnh

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay (8.5): Tỷ giá USD/VND dù đã hạ nhiệt nhưng vẫn neo ở mức cao
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay (8.5): Tỷ giá USD/VND dù đã hạ nhiệt nhưng vẫn neo ở mức cao
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay (8.5): Tỷ giá USD/VND dù đã hạ nhiệt nhưng vẫn neo ở mức cao
Lên top